Jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Norint grąžinti prekę mums atgal, reikia informuoti mus skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

 

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

» grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę)

» prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

» prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

» grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Pinigus už nesugadintas ir nepanaudotas prekes Jums grąžinsime per 10 darbo dienų nuo grąžinamų prekių atgavimo.